Advies

Raedenburg Advies

Bent u op zoek naar bedrijfseconomische advisering bij o.a. starten van een bedrijf, bedrijfsovername, doorstarten, groeien, enz.?

U doet er goed aan contact op te nemen met Raedenburg Advies, onze adviseurs zijn deskundig in hun vakgebied en u krijgt steeds de juiste persoon als adviseur.

Uw probleem is onze uitdaging!

Het is belangrijk om onze deskundigheid in een vroegtijdig stadium in te schakelen, om eventuele problemen achteraf te voorkomen. Belangrijkste doel van Raedenburg Advies is het behalen van een resultaat waarbij alle (juridische en) bedrijfsecomische risico’s in kaart zijn gebracht en/of zijn afgewenteld. Daarnaast bepalen we samen met u welke risico’s u eventueel wil of kan nemen en of die ook gedragen kunnen worden.

Oplossingsgericht en pragmatisch

Oplossingsgericht en pragmatisch zijn belangrijke kenmerken van Raedenburg Advies. Daarvoor moeten we u als klant goed kennen. U kunt uiteraard besluiten zelf onderhandelingen te voeren. Vaak is in het verleden gebleken dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien en achteraf opgelost dienen te worden. Voorkomen is beter dan genezen!

Onze vaste klanten beseffen dat inmiddels en vragen ons vanaf het eerste moment om advies, om zaken te kunnen benoemen en goed op elkaar af te stemmen. 

Ook verzorgt Raedenburg Advies, naast het geven van bedrijfsadviezen, het intrim management voor bedrijven en instellingen.
De interim managers richten zich niet uitsluitend op het tijdelijk managen van een proces binnen een organisatie of instelling, maar vooral op de gewenste verandering en resultaat. 

Het doel van de onderneming staat centraal, is altijd scherp geformuleerd en de tijdlijn is afgebakend. 

Een (interim) manager is iemand met overwicht die weet waar hij of zij het over heeft, grote lijnen snel herkent, verbanden overziet en weet dat levenservaring net zo belangrijk is als werkervaring. Het is vooral iemand die meer kan dan zijn eigen specialisme optimaal beheersen. De (intrim) manager weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden, heeft intuïtie, pakt problemen ondernemend en proactief aan. al onze diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.